تک شاخه رز جاودان آمور (گلبهی)

جعبه گل های رز جاودان با کف آینه ای
جنس این باکس ها پلکسی است و دارای کشویی برای قرار دادن هدایایتان می باشد